Pogoji spletne strani

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih na spletni strani www.vandraj.si, so Moderna Ventures SA ali avtorji, ki imajo s podjetjem Moderna Ventures SA sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Moderna Ventures SA.

Vsebine, objavljene na spletni strani, predstavljajo izbor uredništva, in niso podlaga za nakupno – prodajne odločitve. Izdajatelj ali avtor vsebine ne odgovarjata za posledice odločitve uporabnika.

Izdajatelj Moderna Ventures SA, si bo po najboljših močeh prizadeval za brezhibno delovanje spletne strani, vendar pa ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo ter ne prevzema odgovornosti in ne daje jamstev za morebitno nedelovanje spletne strani.

Izdajatelj ne odgovarja za posledice spregledane elektronske komunikacije.

Šteje se, da je uporabnik z uporabo spletne strani Vandraj seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in da z njimi soglaša.

Izdajatelj si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje oz. pravila uporabe kadarkoli brez predhodne najave. Ti pogoji so del splošnih pogojev poslovanja izdajatelja.

Moderna Ventures SA, maj 2019

 

Moderna Ventures SA

Via Ronco Nuovo 11b

6949 Comano

Davčna številka: CHE-223.600.407

Registrska številka: CH-501.3.016.666-8

 

Vse pravice pridržane. Vandraj 2016. Pogoji spletne strani Piškotki COPYRIGHT © 2016 MODERNA VENTURES SA, VIA RONCO NUOVO 11B, 6949 COMANO, ŠVICA.