Pogoji spletne strani

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih na spletni strani www.vandraj.si, so družba Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Moderna Ventures SA ali avtorji, ki imajo z družbo Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. ali s podjetjem Moderna Ventures SA sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. ali Moderna Ventures SA.

Vsebine, objavljene na spletni strani, predstavljajo izbor uredništva, in niso podlaga za nakupno – prodajne odločitve. Izdajatelj ali avtor vsebine ne odgovarjata za posledice odločitve uporabnika.

Izdajatelj Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. v sodelovanju z Moderna Ventures SA, si bo po najboljših močeh prizadeval za brezhibno delovanje spletne strani, vendar pa ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo ter ne prevzema odgovornosti in ne daje jamstev za morebitno nedelovanje spletne strani.

Izdajatelj ne odgovarja za posledice spregledane elektronske komunikacije.

Šteje se, da je uporabnik z uporabo spletne strani Vandraj seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in da z njimi soglaša.

Izdajatelj si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje oz. pravila uporabe kadarkoli brez predhodne najave. Ti pogoji so del splošnih pogojev poslovanja izdajatelja.

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o. v sodelovanju z Moderna Ventures SA, februar 2016

 

Moderna Ventures SA

Via Ronco Nuovo 11b

6949 Comano

Davčna številka: CHE-223.600.407

Registerska številka: CH-501.3.016.666-8

 

Pravila nagradnega natečaja Vanvoyage

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju

I. Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja je Moderna Ventures SA, Via Ronco Nuovo 11b, 6949
Comano, soorganizator je podjetje Vanvoyage Tbilisijska ulica 51, 1000 Ljubljana

II. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od 31. 05. 2017 do 14. 06. 2017.   

III. Definicije pojmov
Pravila nagradnega natečaja (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih
udeleženec sodeluje v nagradnem natečaju. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni
na portalu Vandraj.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradnega natečaja.

IV. Sodelovanje v nagradnem natečaju
V nagradnem natečaju lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, ki je rezident Republike
Slovenije in v času trajanja nagradnega natečaja sodeluje v natečaju na dužabnem omrežju
Facebook in Instagram po tam navedenih pogojih.  V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati
osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorju nagradnega natečaja in njihovi
družinski člani.

V. Postopek izbora nagrajenca
Nagrajen bo izbran zmagovalec nagradnega natečaja, ki izpolnjuje vse pogoje za
sodelovanje. Žrebanje nagrajenaca bo potekalo po zaključku nagradne igre 12. 06. 2017 ob
13.00 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije. Člani
komisije so zaposleni v podjetju organizatorja ali soorganizatorja nagradnega natečaja. Zapisnik
žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja nagradnega
natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse
sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajenca
Rezultati nagradnega natečaja bodo po izvedenem žrebanju objavljeni 12.06. na spletni strani
Vandraj.si in Facebook strani Vandraj ter Instagram strani Vandraj. 

VII. Nagrada in njen prevzem
Organizator nagradnega natečaja bo po zaključku nagradnega natečaja nagrajencu podelil
sledeče nagrade: 

1x Glavna nagrada: brezplačen najem kamperja Vanvoyage za 2 nočitvi.*

10x nagrada: 30% popust pri najemu kamperja Vanvoyage

*Prevzem nagrade in termini najema kamperjev se usklajujejo direktno s ponudnikom Vanvoyage!
Nagrajenec prevzame nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem.

Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli podjetju Moderna Ventures SA, da se,
če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, objavijo na spletni strani Vandraj.si, socialnem
omrežji Instagram ter Facebooku.  Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne
podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval
tretjim osebam.   Sodelujoči v nagradnem natečaju so seznanjeni in se strinjajo, da organizator in
soorganizator nagradnega natečaja njihove posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da organizator
in soorganizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za
statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja,
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih,
pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij
organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da
posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko
organizator in soorganizator hrani in obdeluje do prejema pisnega preklica privolitve udeleženca.
Posameznik lahko kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov:

Moderna Ventures SA, Via Ronco Nuouvo 11b, 6949 Comano, Švica ali Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator nagradnega natečaja v
15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega
trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

IX. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z
dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali
celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.   Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je
dokončna in je ni mogoče spremeniti. 

X. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z
odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.   Vse pritožbe in reklamacije glede
organizacije nagradnega natečaja rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator nagradnega natečaja zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko
določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XI. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali
komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.   Organizator nagradnega natečaja bo o vseh
spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani Vandraj.si.  

XII. Privolitev sodelujočih
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da
sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.   

Comano / Ljubljana, 26. maj 2017

Vse pravice pridržane. Vandraj 2016. Pogoji spletne strani Piškotki COPYRIGHT © 2016 MODERNA VENTURES SA, VIA RONCO NUOVO 11B, 6949 COMANO, ŠVICA.